Integritetspolicy

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Ottestala Schakt. Vi gör allt vad vi kan för att skydda dem från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Ottestala Schakt är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget.

 

KONTAKT

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Ottestala Schakt kan du vända dig till oss via e-post jenny@ottestala.se

 

BESTÄLLNINGAR OCH REKLAMATIONER

När du blir kund hos oss kommer dina personuppgifter att registreras i vår kunddatabas och användas för administration av din beställning. Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av Ottestala Schakts tjänster samt för marknadsföringsändamål inom den gren som Ottestala Schakt tillhör (inga personuppgifter lämnas ut utanför Ottestala Schakt).

 

HUR LÄNGE FINNS UPPGIFTERNA KVAR?

Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna fakturera er och effektuera din beställning.

 

REGISTERUTDRAG OCH RÄTTELSER

Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Ottestala Schakt. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till

Ottestala Schakt AB

Vassö 137

473 94 Henån

 

Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande, bör du vända dig till jenny@ottestala.se.

 

 

 

Ottestala Schakt AB, Vassö 137, 473 94 Henån, Tel: 0304-30055, Org.nr 556477-5913, Bolaget är registrerat för F-skatt