Här hittar ni pågående och slutförda projekt

RIDANLÄGGNING, BELÄTERÖD ORUST

Beställare:

Start: Mars 2019

Slut:

 

TUVESVIK

Beställare: Skaftöhus

Start:

Slut:

 

ETABLERING I LOCKRYD, SEXDREGA

Beställare:

Start: Sommar 2018

Slut:

 

PADDOCK ORUST RIDKLUBB, HENÅN

Beställare: Orust ridklubb

Start: 2018-08-13

Slut: 2018-08-28

 

MÅNSEMYR SLUTTÄCKNING ETAPP 3 , ELLÖS

Beställare: Orust kommun

Start: Hösten 2017

Slut: Juni 2018

MARKSANERING ÅLGÅRDS KVARN

Beställare: Orust kommun

Start: 2017-08-18

Slut: 2017-08-30

Kontraktsumma: ca 190 000:-

SPRÄNGNING KONTORSHUS - HOGIA

Sprängning och urlastning för nytt kontorshus, sprängning för

sänkning av befintlig väg och omläggning av vatten, avlopp och

fjärrvärme

Beställare: Hogia

Start: 2017-07-01

Slut för Ottestala: 2017-10-15

Kontraktsumma: 3,6 miljoner

ÖVERFÖRINGSLEDNING VA HENÅN-SLUSSEN

Beställare: Orust kommun

Start: Januari 2015

Slut: Slutfört

Kontraktsumma: ca 25 miljoner

EXPLOATERINGSOMRÅDE KUNGSVIKEN - ORUST

Beställare: Anna och Fredrik Sahlsten

Start: Hösten 2015

Slut: Slutfört

BÅTHALL VINDÖN - ORUST

Beställare: Benny & Jessica AB

Start: Mars 2016

Slut: Slutfört

 

RENOVERING AV VÄG BRO BRÄCKE - ORUST

Beställare: Vägförening

Start: April 2016

Slut: Slutfört

 

MUDDRING OCH SPONTNING AV KAJ MOLLÖSUND

Beställare: Scanfjord

Start: Våren 2016

Slut: Våren 2016

EXPLOATERINGSOMRÅDE ELLÖS - ORUST

Beställare: Slätthult Mark AB

Start: Hösten 2014

Slut: Sommar 2015

BETONGFUNDAMENT - DALS-ED

Beställare: Vattenfall

Start: November 2014

Slut: Maj 2015

Kontraktsumma: 10 miljoner

UTBYGGNAD GÖKSÄTER - ORUST

Beställare: Göksäter, AB Arvid Eriksson

Start: Mars 2014

Slut: Slutfört

 

FÄRJETERMINAL TUVESVIK - ORUST

Beställare: Orust kommun

Start: September 2010

Slut: Sommar 2013

Kontraktsumma: 30 miljoner

Ottestala Schakt AB, Vassö 137, 473 94 Henån, Tel: 0304-30055, Org.nr 556477-5913, Bolaget är registrerat för F-skatt